Nieuws

Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer

Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, ...

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installatie...

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betek...

Bewijs van beperkt privégebruik auto

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voo...

Aanvragen subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De s...

Naheffing parkeerbelasting

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol spe...

Geen werk, geen loon

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een ...

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te sch...

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke ...

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De sub...

Geen aftrek voorbelasting business seats

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in re...

Bekijk overzicht

Neem contact op Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vestigingen

Bennekom
0318 478100
 
sluiten
Commandeursweg 6
6721 TZ Bennekom

Postbus 282
6710 BG Ede

0318 - 478 100
0318 - 478 160

 
Locatie Bennekom
Breda
076 5225005
 
sluiten
Stadionstraat 15b
4815 NC Breda

076 - 522 5005

 
Locatie Breda
Goes
0113 252901
 
sluiten
Stationspark 37
4462 DZ Goes

Postbus 73
4460 AB Goes

0113 - 252 901
0113 - 221 147

 
Locatie Goes
Halsteren
0164 680010
 
sluiten
Dorpsstraat 105
4661 HN Halsteren

Postbus 4
4660 AA Halsteren

0164 - 680 010
0164 - 686 744

 
Locatie Halsteren