Nieuws

Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer

Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, ...

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van ve...

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in b...

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkge...

Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het wa...

Asbestsanering monumentenpand

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inko...

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Tarieven box 1  Inkomen van  tot  Jonger dan AOW-leeftijd  AOW-gerechtigd  € 0  € 20.142  36,55%  18,65% ...

Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% v...

Investeringsaftrek 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn...

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal ...

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Loonkostenvoordelen (LKV) LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor...

Bekijk overzicht

Neem contact op Meld je aan voor onze nieuwsbrief Doe de Mkb-branchescan Advieswijzer: Pensioen in eigen
beheer afgeschaft

Vestigingen

Bennekom
0318 478100
 
sluiten
Commandeursweg 6
6721 TZ Bennekom

Postbus 282
6710 BG Ede

0318 - 478 100
0318 - 478 160

 
Locatie Bennekom
Breda
076 5225005
 
sluiten
Stadionstraat 15b
4815 NC Breda

076 - 522 5005

 
Locatie Breda
Goes
0113 252901
 
sluiten
Stationspark 37
4462 DZ Goes

Postbus 73
4460 AB Goes

0113 - 252 901
0113 - 221 147

 
Locatie Goes
Halsteren
0164 680010
 
sluiten
Dorpsstraat 105
4661 HN Halsteren

Postbus 4
4660 AA Halsteren

0164 - 680 010
0164 - 686 744

 
Locatie Halsteren